INFO SKI AREÁL LIPNO / PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ TRÉNINKŮ V LA LIPNO

 • prostor pro trénink musí být ohraničen a oddělen náležitým zabezpečením ( páska, tyče…)
 • prostor pro trénink určuje provozovatel LA, nesmí přesáhnout 1/3 šířky dané sjezdovky
 • instalaci zabezpečení pro trénink zajišťuje organizátor tréninku podle pokynů provozovatele LA
 • všichni účastníci tréninku musí být viditelně označeny startovními čísly nebo rozlišovacími vestami. Neoznačeným osobám není povolen přístup do vyhrazeného prostoru
 • zodpovědnost za provozování tréninku a funkčnost zabezpečení v jeho průběhu nese organizátor tréninku
 • účastníci tréninku musí být vybaveni schválenou ochrannou přilbou s výjimkou trenéra
 • případě pořádání lyžařských nebo snowboardových závodů dojde k vymezení prostoru pro závod podle závazných pokynů provozovatele LA
 • zodpovědnost za konání závodu včetně ohraničení a zabezpečení prostoru nese pořadatel závodu ( jury, organizační výbor)
 • tréninky je možno provozovat pouze na sjezdovce Promenádní v době víkendů od 8.00 – 10.30 hod. Ve všední dny je možno po dohodě s provozovatelem LA využít večerní lyžování pro trénink
 • toto vymezení neplatí pro topové termíny ( vánoční svátky, jarní prázdiny…), kdy není možné provozování lyžařských tréninků
 • provozovatel LA bude do středy před daným víkendem vyrozuměn organizátorem tréninku o jeho konání a stanoví konečné rozhodnutí dle aktuálních podmínek ( výška, kvalita sněhu, vytíženost…)
 • kontaktní osobou je Antonín Kolář tel. +420 731 410 801

S novou sezónou začínáme tréninkový program v LA LIPNO.

Každý závodník bude muset mít své číslo, které mu bude trvale přiděleno. Pod tímto číslem bude veden závodník a jeho tréninkové výsledky v měřených trénincích. Cena čísla je 250 Kč po celou dobu jeho závodní činnosti. Kdo nebude mít své číslo nebude se moci zúčastnit oficiálního tréninku – jezdí volně mimo vyznačenou trať.Cizí závodníci mají možnost si zakoupit číslo na tréninik  za 250 Kč. Po ukončení tréninku bude vráceno. Náklad 250 Kč je vstupenkou na organizovaný trénink s fundovaným trenérským a technickým zabezpečením. Obnos nebude vrácen!

Trenéři odpovídající za trénink budou označeni páskou TRENÉR.

Tento koncepct je na základě bezpečnosti na sjezdovce a odlišení se od veřejnosti. Dalším bodem je pojištění závodníků.

20141113_SC_SKI AREAL LIPNO1