ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Suchá příprava

| 9.9. 2019 – 31.3.2020 každé pondělí od 19,30 hod. LOCAL GYM 

B,C TEAM

 

| 4.9. 2019 – 31.3.2020 každá středa od 18,30 hod. hala PLANÁ ČB

A,B,C TEAM

 

| LOCAL GYM | Začínáme 9.9.2019 – každé pondělí od 19,30 – 20,30 hod. | B,C TEAM

| Hala Planá ČB | Začínáme 4.9. 2019 každou středu od 18,30 – 20,00 hod. | A,B,C, TEAM

PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ A NEDĚLNÍ TRÉNINKY / LIPNO 2019/2020

Tréninky nejsou pořádané v čase termínů poháru: JčK AD, UKZ, RKZ.  Sraz v 8:00 hod. trenéři hotel Lipno. Ostatní 8,50 hod. na tréninkové trati dle rozpisu.

PODZIMNÍ PŘÍPRAVA NA LEDOVCÍCH

INFO SKI AREÁL LIPNO / PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ TRÉNINKŮ V LA LIPNO

 • prostor pro trénink musí být ohraničen a oddělen náležitým zabezpečením ( páska, tyče…)
 • prostor pro trénink určuje provozovatel LA, nesmí přesáhnout 1/3 šířky dané sjezdovky
 • instalaci zabezpečení pro trénink zajišťuje organizátor tréninku podle pokynů provozovatele LA
 • všichni účastníci tréninku musí být viditelně označeny startovními čísly nebo rozlišovacími vestami. Neoznačeným osobám není povolen přístup do vyhrazeného prostoru
 • zodpovědnost za provozování tréninku a funkčnost zabezpečení v jeho průběhu nese organizátor tréninku
 • účastníci tréninku musí být vybaveni schválenou ochrannou přilbou s výjimkou trenéra
 • případě pořádání lyžařských nebo snowboardových závodů dojde k vymezení prostoru pro závod podle závazných pokynů provozovatele LA
 • zodpovědnost za konání závodu včetně ohraničení a zabezpečení prostoru nese pořadatel závodu ( jury, organizační výbor)
 • tréninky je možno provozovat pouze na sjezdovce Promenádní v době víkendů od 8.00 – 10.30 hod. Ve všední dny je možno po dohodě s provozovatelem LA využít večerní lyžování pro trénink
 • toto vymezení neplatí pro topové termíny ( vánoční svátky, jarní prázdiny…), kdy není možné provozování lyžařských tréninků
 • provozovatel LA bude do středy před daným víkendem vyrozuměn organizátorem tréninku o jeho konání a stanoví konečné rozhodnutí dle aktuálních podmínek ( výška, kvalita sněhu, vytíženost…)
 • kontaktní osobou je Antonín Kolář tel. +420 731 410 801

S novou sezónou začínáme tréninkový program v LA LIPNO.

Každý závodník bude muset mít své číslo, které mu bude trvale přiděleno. Pod tímto číslem bude veden závodník a jeho tréninkové výsledky v měřených trénincích. Cena čísla je 250 Kč po celou dobu jeho závodní činnosti. Kdo nebude mít své číslo nebude se moci zúčastnit oficiálního tréninku – jezdí volně mimo vyznačenou trať.Cizí závodníci mají možnost si zakoupit číslo na tréninik  za 250 Kč. Po ukončení tréninku bude vráceno. Náklad 250 Kč je vstupenkou na organizovaný trénink s fundovaným trenérským a technickým zabezpečením. Obnos nebude vrácen!

Trenéři odpovídající za trénink budou označeni páskou TRENÉR.

Tento koncepct je na základě bezpečnosti na sjezdovce a odlišení se od veřejnosti. Dalším bodem je pojištění závodníků.

20141113_SC_SKI AREAL LIPNO1